Haklar


Hak nedir?

Hukukun tanıdığı ve koruduğu yetkidir.
Yani;
Hukuk düzeni tarafından kişilere tanınan yetkilere ve bu yetkilerden yararlanma hususuyla kişilerin iradesine bırakılmış olan menfaatine hak denir.

İnsan Hakları Nedir?

İnsanın salt insan olması nedeniyle öznesi olduğu, onun tüm yönleriyle kişiliğini ve değerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve kurallar bütünüdür.

İnsan Haklarının Özellikleri Nelerdir?

 • Bireyin salt insan olmakla kazandıkları haklardır.
 • İnsanların, insan olarak taşıdıkları değerlerin; sömürü, baskı, kıyım ve her türlü doğal güç karşısında korunması isteğine dayanır.
 • İnsan hakları temelde devlet gücünü sınırlar; hem yasal hem ahlaksal düzenlemelerin kapsamına girer.
 • Özünde genel ve evrensel niteliktedir.
 • Hem olanı hem de olması gerekeni dile getirir.
 • Bütün insanların, hatta bazen doğmamış olan insanların bile her yerde sahip olması gereken haklardır.

Hak Çeşitleri

Kişisel haklar(Negatif statü hakları):

Kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak olan özel alanının sınırlarını çizen haklardır.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ( Pozitif statü hakları):

Vatandaşa, devletten hizmet etmesini isteme hakkını veren haklardır. Bu haklar devlete ödev yüklemektedir. Bu haklar:

 • Çalışma
 • Sağlıklı yaşama
 • Konut edinme
 • Sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanma
 • Eğitim ve öğretim
 • Yaşam ve korunma
 • Maddi ve manevi varlığını geliştirme
 • Özel hayatın gizliliği ve korunması
 • Yerleşme ve yolculuk
 • Din ve vicdan
 • Düşünce ve düşünceyi yayma
 • Bilim ve sanat
 • Basın yayın.

Sayfayı Paylaş: