Kendine Zarar Verme


Kendine zarar verme, zihinsel ya da bedensel olarak kendimize zarar verdiğimiz şeyler yapmamız anlamına gelir. Kendini iyi hissetmediğinde hissettiğin şeylerin aklından silinmesi için kendine zarar vermek aklından geçebilir.

İnsanlar kendilerine neden zarar verirler?

Aşağıda insanların kendilerine zarar vermelerinin nedeni olarak sıraladıkları bazı durumlar yer alıyor:

  • Korkularını ve streslerini yenmek için
  • Kendilerini cezalandırmak için
  • Ruhen hissettikleri acıyı bedenlerinde acı oluşturarak bastırmak için
  • Olumsuz bazı durumları ve düşünceleri unutmak için
  • Acı çekebilecekleri göstererek güçlü olduklarını ispatlayacaklarına inandıkları için
  • Acı çekerek bazı duyguları ifade edebileceklerine inandıkları için.

Kendine zarar verme davranışının, kendilerine zarar veren insanlar tarafından onları kötü hissettiren bir durumdan kurtulmak için bir kaçış yolu gibi görüldüğü söylenebilir. Eğer kendine (çok fazla alkol tüketmek, bilinçli olarak kendini incitmek gibi) zarar veriyorsan ne yaptığının farkına varman ve kendine zarar vermekten vazgeçmen için Gençlik Destek Hattı sana birtakım tavsiyelerde bulunabilir.

İntihar

İntihar bir insanın kendi hayatını sonlandırması demektir. İntihara ilişkin düşünceler, birinin kendini öldürmesiyle ilgili düşüncelerdir. Çaresizlik, dışlanmışlık, ümitsizlik hissi her yaştan herkesi her zaman etkileyebilir. Bu duygular çok yoğun hale geldiğinde insan sorunlarından kurtulmak için, kaçmak için intihardan başka bir seçeneği olmadığını zannedebilir.

Neden bir insan intihar etmek ister?

İntihar davranışını açıklayabilecek kesin bir neden yoktur. Kaygı, değersiz hissetme, dışlanmış ve ümitsiz hissetmek gibi bazı duygular kaygı düzeyini arttırarak intiharı düşünmeye sevk edebilir.

Bu konuda neler yapabilirsin?

Kendine zarar verme, intihar eğilimi maruz kaldığımız fiziksel ya da duygusal travmalarla ya da güçlüklerle başa çıkabilmek için sürekli tekrar ettiğimiz bir davranış halini almış olabilir. Kendine zarar vermekten vazgeçebilmek için öncelikle bunu neden yaptığını kabul etmen ve istersen kendine zarar vermekten vazgeçebileceğine inanman gerekiyor.

İstersen Gençlik Destek Hattıyla bağlantı kurarak bu konuda neler hissettiğini ve neler yapmak istediğini anlatabilirsin. Bu sorunun üstesinden gelmen için seninle birlikte çözüm yolları arayabiliriz.


Sayfayı Paylaş: